Zarząd

Zarząd Fundacji PL stanowią:

Prezes
– Monika Folwarczny
Wiceprezes – Lucyna Salamon
Sekretarz
– Edyta Stanaszek