Projekty

Wrzesień 2017 – właśnie złożyliśmy sprawozdanie z realizacji projektu „Lepszy sprzęt – lepsze możliwości”. W ramach przedsięwzięcia zakupiliśmy dla Fundacji PL laptop, mobilny projektor multimedialny oraz telefon komórkowy. Jest to pierwszy projekt który przeszedł pozytywną weryfikację, a nam pozwolił na wdrażanie się w procedury administracyjno-księgowe dotyczące projektów w ramach FIO.

Czekamy na kolejne projekty 🙂

 


 

Listopad 2016 – w ramach Małych grantów na 2016 rok wystartowaliśmy w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego z z projektem „Młodzi migają w szkole”. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów klas drugich i trzecich z podstawowymi zwrotami w języku migowym. Zajęcia poprowadziła Prezes Fundacji PL Monika Folwarczny – biegły tłumacz i wykładowca języka migowego. Dzieci poznały alfabet języka migowego, potrafiły się już przedstawić w tym języku jak również poznały jak „miga się” nazwy niektórych zwierząt. Nawet nie spodziewaliśmy się tak wielkiego zainteresowania tematyką języka migowego. Na zakończenie uczniowie podziękowali i pożegnali się w sposób na jaki przystało po takim szkoleniu – w języku migowym.

th_5259 th_5257 th_5256 th_5255 th_5253 th_5254 th_5252 th_5251 th_5245 th_5242

Więcej: http://www.zsms.jastrzebie.pl/news/view/590/warsztaty_polskiego_jzyka_migowego


 

Kwiecień 2016 – Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” ogłosił nabór do pierwszej edycji Programu „Decydujesz, pomagamy”. Zaproponowaliśmy projekt pod nazwą „Język migowy to też forma porozumiewania się.” Zakładamy, że w projekt zaangażowani zostaną wolontariusze jak i tłumacze języka migowego, a skierowany będzie do młodzieży ze szkół średnich miasta Jastrzębie-Zdrój. Podczas zajęć pozalekcyjnych młodzieży przekazana zostanie wiedza na temat kultury osób niesłyszących, ich życia codziennego, problemów z jakimi borykają się najczęściej głusi oraz ich potrzeb. Młodzi ludzie poznają podstawy języka migowego, najczęściej spotykane zwroty i wyrażenia z życia codziennego. Ma to na celu zachęcić ich do nauki tej formy porozumiewania się jak również zaangażować do pracy wolontariackiej w ramach Fundacji PL w działaniach statutowych. Ogłoszenie wyników w maju.


 

Luty 2016 – startujemy w kolejnym programie organizowanym przez CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża”. Tym razem dotyczy on realizacji projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2016: realizacja lokalnych przedsięwzięć. Cel konkursu: zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego. Adresatami konkursu są również młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł. Wniosek nasz „Język  migowy jako forma porozumiewania się ze światem osób niesłyszących” dotyczył przeprowadzenia cyklu szkoleń dla grupy harcerzy z Jastrzębskiego hufca w zakresie komunikacji z osobami niesłyszącymi. Pomimo tego, że wniosek nie przeszedł prawidłowo weryfikacji jesteśmy dumni, bo brakło nam niewielu punktów do jego akceptacji wniosku i nie poddajemy się. A szkolenia dla harcerzy prowadzimy.


 

Styczeń 2016 – Ruszył kolejny program organizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) oraz Fundusz Lokalny „Ramża”. Dotyczy on realizacji projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2016: dotacje na rozwój młodych podmiotów. Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego. Konkurs skierowany jest do młodych podmiotów, czyli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanych nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.

Niestety wniosek o dotację został odrzucony. Ale nie poddajemy się…