Partnerzy

Fundacja PL współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym, jak również ważnymi organami administracji rządowej. Należą do niej:

– Departament Transportu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

– Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST”

– Fundacja L’Arche ze Śledziejowic k. Krakowa pomagająca osobom niepełnosprawnym intelektualnie

– Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z siedzibą w Krakowie

Niemniej do współpracy zapraszamy wszystkich….