O fundacji

Fundacja PL to organizacja pożytku publicznego zajmująca się m.in. działalnością szkoleniowo-edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szczególności wśród osób z wadami słuchu. Ustanowiona została dnia 20.05.2015 roku i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz zatwierdzonego przez Fundatora Statutu.